انواع فایلها در دلفی

 

:dpr

فایل مربوط به پروژه می باشد وبرای نگهداری اطلاعات در باره فرم هاوواحرها مورداستفاده قرارمگیرد.

:Dfm

این فایل عملا فایل باینری منبع است وحاور توضیحی از فرم واجزای آن است.این فایل فایل فرم می باشد.

:pas

از این فایل برای ذخیره دستورات استفاده می شود.هریونیت عملا یم فایل با این پسونددارد.این فایل فایل منبع یونیت دلفی می باشد.

:dskفایل میز کارپروژه

این فایل سابقه اجرایی پروژه را هنگام بازوبسته شدن نگه میدارد.

:dof

این فایل گزینه های مختلفی را که در صفحه گفتگو گزینه های پروژه انتخاب شده است نگهداری می کند.

Drf:

یک فایل باینری است که دلفی با بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می دهد در واقع این فایل فایل اطلاعات بسته های نرم افزاری می باشد.

 

:res

 

فایل باینری کامپیل شده منابع است ودلفی مدام در حال به روزرسانی یا ایجادمجدداین فایلها می باشد.

:exe

 

یک فایل اجرایی مستقل است.

 

:~idp,~df,~pa

 

به ترتیب فایلهای پشتیابانی یونیت وفرم وپروژه می باشند.

:dcu

 

نسخه کامپایل شده فایلهای واحد(pas) است و یا فایل اجرایی پایانی مرتبط است.                  

:rc

 

در صورتی که برنامه دارای آیکن وتصویر ویا مکان نما باشد این فایلها تشکیل میشود.

:Dll

در صورت طراحی dllایجاد می شود.

 

نوع کاراکتری:

برای ذخیره کاراکترها به کار می رودهر کاراکتر یک بایت را اشغال می کند256 نوع کاراکتر مختلف را می توان در یک بایت ذخیره کرد.

انواع کاراکتری در جدول زیر آمده است:

قابلیت

طول به بایت

نوع

Ansiیک کاراکتر

Ansi یک کاراکتر
یک کاراکتر یونیکد

۱
۱
۲

Char
Ansichar
Widechar

نوع رشته ای:
داده های رشته ای برای ذخیره رشته ها مثل اسامی و آدرسها به کار میرود.رشته ها می تواند 255کاراکتر رادر خود ذخیره کند.
انواع رشته ای به صورت زیر می با شد:

عنصری که ذخیره می شود

طول به بایت

نوع

Ansichar

Ansichar

Ansichar

Widechar

255

حداکثر 3 مگا بایت

255یا حداکثر 3 مگابایت

حداکثر 5/1گیگا بایت

Shortstring

Ansistring

String

Widestring

Variant نوع

این نوع ویژگی جالبی است که در دلفی وجود دارد و میتواندیک عدد صحیح ویا عبارت رشته ای ویا مقدار عددی ممیز شناور را ذخیره کند.

نوع variant یک داده 16 بیتی است که علاوه بر مقدار نوع اطلاعات را نیزنگهداری می کند.

دسته ها : آموزش Delphi
شنبه بیست و نهم 4 1387
X