میزان حافظه و نوع  RAM کامپیوتر خود را انتخاب کنید.

در این مقاله نگاهی به دو مشخصه اصلی رم در کامپیوتر می پردازیم: مقدار حافظه و نوع

چقدر کافی است

قانونی که در اینجا روی آن انگشت می گذاریم ( با توجه به انواع مختلف کامپیوترهایی که استفاده  می کنید ) نرم افزارهایی است که شما تمایل به استفاده از آنها را دارید.

و اینکه حداقل مقدارRAM لازم  یا بهترین کارایی  برای شما مهم است.

جدول زیر یک دیدگاه کلی از میزان RAM قابل قبول با توجه به زمینه کاری  فراهم می کند.

128 MB

کافی برای بوت شدن 

128-256 MB

برنامه نویسی

256-384 MB

محاسبات معمولی کامپیوتر گشت زنی وب

384-512 MB

Game و موسیقی

512 MB -......

گرافیک سنگین و Game سنگین

رنجهای نشان داده شده در جدول بالا به صورت کلی و بر اساس بیشتر کارهای معمول کامپیوتری  دسته بندی شده است بنابراین بهتر است که شما احتیاجات نرم افزاری و بازیهایی را که از آنها استفاده می کنید را برای انتحاب نهایی در نظر بگیرید برای این منظور در HELP  نرم افزار یا در Read me آنها می توانید در قسمت requirements این میزان را پیدا کنید که کمترین آن در minimum requirments معمولاً یافت می شود ولی این روش برای همه سیستمها دقیق نیست زیرا بعضی از سیستمها بیش از بقیه از RAM استفاده می کنند. (مانند سیستمی که کارت گرافیک on board دارد ) بنابراین  بهترین راه آزمایش است.

نوع  RAM برای کارایی سیستم مهم است سه نوع اساسی رایج RAM وجود دارند که عبارتند از:     SDRAM , DDR , RDRAM .

گذشته از نوع RAM هر نوع  RAM یک سرعت وابسته به آن RAM دارد. در زیر یک جدول با ذکر جزئیات به منظور مقایسه بر اساس نوع از کندترین ها سریعترین آمده است:

سرعت

نوع

66 MHZ یا PC66

SDRAM

100 MHZ یا PC100

SDRAM

133 MHZ یا PC133

SDRAM

200 MHZ یا PC 1600

DDR

400 MHZ یا PC800

RDRAM

266 MHZ یا PC2100

DDR

333 MHZ یا PC2700

DDR

400 MHZ یا PC 3200

DDR

533 MHZ یا PC1066

RDRAM

این سرعتها مربوط به تئوری پهنای باند حافظه در CLOCK  SPEED داده شده هستند و یک کامپیوتر فقط می تواند یک نوع از حافظه را استفاده  کند.


يکشنبه بیست و سوم 4 1387
X