ساخت اتوران برای ویندوز

برای راه اندازی خودکار یک فایل به صورت اتوران از روی سی دی یک فایل با نام Autorun.inf  شاخه اصلی سی دی قرار داده می شود این فایل را به کمک یک برنامه ویرایشگر متن مانند notepad بسازید ساختار معمول این فایل به صورت زیر  است:

[autorun]

open = setup.exe

icon = setup.exe

قرار دادن این فایل  در ریشه سی دی سبب میشود که برنامه  setup.exe در هنگام قرار دادن سی دی  در داخل سی دی دررایو به صوررت خودکار اجرا شود در صورتی که فایل setup.exe در ریشه اصلی نباشد و در شاخه دیگری قرار داشته باشد باید مسیر را به طور کامل ذکر کرد مانند:

open = \installfolder\setup.exe


سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X